Over dit onderzoek

Voka maakte gebruik van indicatoren die het uit betrouwbare internationale bronnen haalde zoals Eurostat, Oeso, Germanwatch… Het gaat om indicatoren die een duidelijke richting geven (dus waar bv een hoog cijfer duidelijk beter is dan een laag cijfer) en indicatoren die door beleidsvoering kunnen bijgestuurd worden. Dus geen indicatoren die sterk gelinkt zijn bv het klimaat of reliëf van een land. Alle 30 indicatoren worden op 100 gezet via de omrekeningsregel dat het best presterende land een score van 100 krijgt en het slechtst presterende land 0. De afstand tussen het slechts en best presterende land bepaalt de score op alle andere landen.

In het onderzoek werd geopteerd om alle landen die lid zijn van de EU met elkaar te vergelijken. Dit omdat dit een vrij gelijkaardige groep is qua ontwikkeling en ook omdat er binnen die groep landen het meest vergelijkbaar cijfermateriaal beschikbaar is.

Alle indicatoren krijgen in de eindmeting een gelijk gewicht. We kozen voor de zes meest relevante transformatiedomeinen en per domein werden er 5 indicatoren na een kritisch selectieproces geselecteerd. Dit geeft dus 6 keer 5 indicatoren of 30 indicatoren in totaal. Iedere indicator heeft in de eindberekening dan een gewicht van 3,33 (=100/30).

De keuze van de indicatoren gebeurde door de experten van het Kenniscentrum van Voka, waarbij de keuze ook aan externen werd voorgelegd.