Goed maar niet goed genoeg

Is België klaar voor de vele transformaties die op ons afkomen?
Voka brengt dit voor de eerste keer in kaart in een transformatie-index: met zes keer vijf indicatoren vergelijken we de EU-lidstaten in zes transformatie-domeinen.

België is 8e van 28 Europese landen

Hoe doet België het in vergelijking met andere Europese landen?

Wat blijkt? We hinken niet echt achterop, maar in de top zit ons land toch niet.
Volgens de transformatie-index staat ons land op de achtste plaats, in een internationale vergelijking met 28 EU-landen.
Willen we succesvol blijven in de toekomst? Dan is er werk aan de winkel. Het zal erop aankomen in alle domeinen te excelleren.

Open Ondernemen

Leer meer over het onderzoek tijdens ons congres

Koningin Elisabethzaal Antwerpen
14 juni 2017

Schrijf je in

Internet 2e van Europa

De belangrijkste transitie in de komende decennia is de digitale transformatie. Een performante ICT-infrastructuur met snel datatransport en -gebruik is de eerste voorwaarde om dit in een succes te vertalen.

Onze aanbeveling

 • Pas onze ICT-infrastructuur aan voor de razendsnel veranderende technologie.
 • Maak de juiste technologiekeuzes. Het is daarbij belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen investeringen in state-of-the-art ICT-technologie en betaalbare prijzen voor de consument.

Betaalbaarheid +8,63%

18e / Europa

In hoeverre is het internet betaalbaar voor gebruikers?
Hoe meer betaalbaar, hoe meer gebruikers de toegang tot het internet zullen vinden.

Snelheid +15,58%

7e / Europa

Hoe snel is het internet in een land?
Een snelle bandbreedte zorgt voor een goede connectie met de wereld.

Mobiele bandbreedte-opname -12,53%

23e / Europa

De mobiele bandbreedte-opname staat voor het aantal individueen per 100 dat een abonnement heeft op een mobiele provider.

Gebruikers van een snelle internetverbinding +55,27%

1e / Europa

Het aantal gebruikers dat toegang heeft tot een snelle internetverbinding.

Sociale media +31,19%

2e / Europa

Deze indicator geeft weer hoeveel mensen gebruik maken van sociale media.

Overheid 7e van Europa

Een overheid die een betere dienstverlening aan een lagere kost wil leveren, een noodzaak voor de burger en belastingbetaler, zal meer moeten doen met minder. Radicaal digitaal is de beste manier om meer te doen met minder middelen.

Onze aanbeveling

 • Investeer meer in open data, want daar lopen we achter. De overheid doet al inspanningen om technologie in haar processen te integreren, maar het kan beter.
 • Stem als overheid processen, wetten en eisen af op de nieuwe technologie. De digitalisering van de overheid moet hand in hand gaan met betere, eenvoudigere en transparante wetgeving en processen.

Gebruikers van eGovernment +4,88%

10e / Europa

Hoeveel mensen vinden de weg naar de onlinediensten van de overheid?

Open Data -16,62%

21e / Europa

In hoeverre stelt de overheid haar data ter beschikking van externe ontwikkelaars?

Vooraf ingevulde formulieren +55,27%

10e / Europa

In hoeverre zorgt de overheid ervoor dat data die al bekend zijn, ook al ingevuld zijn bij formulieren die aan de bevolking worden aangeboden? (Bijvoorbeeld bij een belastingsaangifte of een aanvraag.)

Digitale doktersvoorschriften +18,66%

17e / Europa

In hoeverre maakt een land al gebruik van digitale doktersvoorschriften?

Hospital quality consultancy +16,31%

7e / Europa

Raadpleegbare kwaliteitsdata van ziekenhuizen: In hoeverre wordt de kwaliteit van ziekenhuizen opgemeten en zijn die gegevens beschikbaar voor het publiek?

Bedrijven 8e van Europa

Bedrijven die in de toekomst willen overleven, moeten inzetten op innovatie en digitale systemen. Eveneens moet er voldoende risicokapitaal beschikbaar zijn om de transformatie naar nieuwe bedrijfsmodellen te maken.

Onze aanbeveling

 • We hebben nood aan meer durfkapitaal, niet alleen voor starters, maar ook om op te schalen.
 • Zet de expertise inzake hightech om in exporteerbare producten en diensten, want daar hebben we nog veel achterstand. Vandaag is onze export zich nog te veel gericht op traditionele (eerder traag groeiende) sectoren.

Online bankieren +18,66%

7e / Europa

In hoeverre maken ondernemingen gebruik van online bankieren?

Online verkoop bij kmo’s +32,31%

5e / Europa

Vinden kleine en middelgrote ondernemingen de weg naar online verkoop?

Venture capital -11,04%

20e / Europa

Hoeveel durfkapitaal is er aanwezig?
In hoeverre willen ondernemingen investeren in onzekere beleggingen?

Export van hightech -10,40%

14e / Europa

Hoeveel hightech wordt er geëxporteerd?

Uitgaven O&O (in % bbp) +28,73%

6e / Europa

Hoeveel investeert een land in onderzoek en ontwikkeling? We zetten dit af ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp)

Onderwijs 12e van Europa

In transformatie in een hoogtechnologische samenleving speelt onderwijs een cruciale rol. Dit gaat niet enkel over het opleiden van technologische profielen, maar ook over een cultuur van levenslang leren en het beperken van vervroegde schooluitval.

Onze aanbeveling

 • Trek de kaart van levenslang leren want daar doet België het zeer slecht. We moeten naar een leercultuur die niet langer stopt bij het beëindigen van de reguliere schooltijd.
 • Geef STEM-richtingen een boost. De transformatie naar een hoogtechnologische circulaire economie zal net meer behoefte hebben aan mensen met een STEM-profiel.

Digitale basisvaardigheden +8,47%

10e / Europa

In hoeverre zijn de leerlingen vertrouwd met digitale basisvaardigheden?

Levenslang leren -13,70%

18e / Europa

Hoe hoog is het percentage van de bevolking tussen 25 en 64 jaar dat deelneemt aan levenslang leren?

STEM-afgestudeerden -17,08%

20e / Europa

Hoeveel leerlingen studeren af in een STEM-richting? STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen.

Vroege schooluitval +2,37%

16e / Europa

In hoeverre verlaten leerlingen vervroegd het onderwijs (voor het behalen van een diploma)?

PISA-resultaten wetenschap +14,61%

8e / Europa

Hoe scoort ons onderwijs op het vlak van wetenschappelijke vaardigheden bij leerlingen van het secundair onderwijs?

Arbeidsmarkt 20e van Europa

Op de arbeidsmarkt moeten we in de transformerende arbeidsmarkt er voor zorgen dat we knelpuntvacatures in eerder technische profielen kunnen oplossen en dat mensen langer aan het werk blijven. Om armoede te vermijden, moeten we ook zorgen dat er weinig mensen in gezinnen opgroeien waar niemand werkt.

Onze aanbeveling

 • Pak de mismatch op de arbeidsmarkt consequent aan. Er is een tekort aan technische en ICT-profielen, wat de transformatie kan bemoeilijken. Dus ook hier zorgen dat we meer technische mensen op de arbeidsmarkt krijgen, eventueel via gerichte migratie.
 • Activeer de risicogroepen op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheidsgraad bij ouderen is voor een vergrijzende samenleving veel te laag. Die moet hoger. Alleen werk zorgt voor echte opwaartse sociale mobiliteit.

ICT-specialisten +16,30%

6e / Europa

Hoeveel ICT-specialisten zijn er in het land op de globale arbeidsmarkt?

Mensen die leven in een gezin met zeer lage werkzaamheid -34,71%

25e / Europa

Dit zijn mensen die opgroeien of leven in een gezin waar er amper gewerkt wordt.

Tewerkstelling van oudere werknemers -18,34%

22e / Europa

Hoe scoort een land bij de activering of het aan de slag houden van oudere werknemers?

Gender loonkloof +33,75%

4e / Europa

Bestaat er een groot verschil in loon tussen mannen en vrouwen?

Tewerkstelling van laaggeschoolden -17,20%

21e / Europa

In hoeverre vinden laaggeschoolde medewerkers de weg naar de arbeidsmarkt?

Circulaire economie 7e van Europa

Transformatie gaat ook over een circulaire economie die steeds minder eindige grondstoffen verbruikt. De mate waarin we recycleren is een sterk begin om circulair te worden, net zoals maatregelen die we nemen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en de transitie naar een elektrisch wagenpark te maken.

Onze aanbeveling

 • Zet in op de circulaire economie. Daar doen we het als België niet slecht maar de grootste uitdaging wordt om dit verder te zetten in een echt circulair model waarbij het afval tot gelijkwaardige producten wordt omgezet en ook moeilijkere afvalstromen (zoals e-waste) opgehaald en hergebruikt worden.
 • Investeer in elektrisch rijden. Qua elektrisch rijden en oplaadpalen staan we nog niet zo ver in vergelijking met een aantal voorlopers in Europa.

Laadpalen per mln inwoners +0,49%

9e / Europa

In hoeverre zijn er laadpalen ter beschikking voor elektrische wagens?

Recyclage van huishoudelijk afval +27,09%

4e / Europa

Hoe scoort een land inzake de recyclage van gemeentelijk afval?

Recyclage van elektronisch afval -10,17%

23e / Europa

Doet een land inspanningen om elektronisch of technologisch afval te recycleren?

Eco-innovatie +0,82%

16e / Europa

In hoeverre zetten overheden en ondernemers in op eco-innovatie?

Klimaatperformantie +35,98%

4e / Europa

In hoeverre doet een land inspanningen om de ecologische voetafdruk te verminderen?

icon-internet icon-overheid icon-bedrijven icon-onderwijs icon-arbeidsmarkt icon-circulaire-economie